Spoločné vyhlásenie národných športových zväzov k podmienkam organizácie hromadných športových podujatí

Publikované: 28.07.2021 Autor: SBA

Reprezentácia, ilustračné (Foto: TASR)

Po dnešnom stretnutí zástupcov Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu ľadového hokeja, Slovenskej basketbalovej asociácie, Slovenskej volejbalovej federácie, Slovenského zväzu hádzanej a Slovenského zväzu florbalu, za účasti a podpory štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Husára vydávajú zúčastnené národné športové zväzy toto spoločné vyhlásenie adresované všetkým kompetentným štátnym orgánom a inštitúciám, ktoré majú právomoc vytvárať pravidlá organizácie hromadných športových podujatí, a to s cieľom zabrániť zničeniu možnosti súťažného športovania detí, mládeže a amatérskych športovcov a dosiahnuť primeranosť podmienok organizácie nižších súťaží vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu:

Spoločne PODPORUJEME očkovanie populácie proti ochoreniu COVID-19. Zaočkovanie veľkého percenta ľudí, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, považujeme za nevyhnutný predpoklad skrátenia doby trvania akýchkoľvek obmedzení nášho života. A aj keď vakcináciou ochránime v prvom rade seba, veľkou mierou prispejeme k vytvoreniu kolektívnej imunity a urýchlime návrat do života, aký si pamätáme z čias pred pandémiou.

Spoločne ŽIADAME o zmiernenie prísnych obmedzení, ktoré sú kladené ako podmienky preorganizáciu mládežníckych a amatérskych súťaží vo všetkých športoch.Platná úprava vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 233/2021 týkajúca sa organizácie hromadných podujatí je pre nás v tejto súvislosti absolútne neakceptovateľná a podmienky v nej definované predstavujú taký zásah do procesu organizácie súťaží, že ich ani pri najlepšej vôli nedokážeme splniť. Preto žiadame všetkých kompetentných, aby bola urgentne zmenená úprava dotknutej vyhlášky s tým, aby sa v okresoch, ktoré sú zaradené do stupňa Monitoring a I. stupňa ostražitosti na účasť v športových súťažiach, ako športovec a člen realizačného tímu, nevyžadoval akýkoľvek test ani očkovanie bez ohľadu na vek. Uvedomujeme si, že situácia sa pravdepodobne bude zhoršovať, preto musíme rozmýšľať nevyhnutne smerom dopredu a nastaviť pravidlá v rámci COVID semaforu primerane, no zároveň citlivo. Touto cestou tiež VYZÝVAMEzodpovedné orgány a inštitúcie, aby umožnili zástupcom športového hnutia zapojiť sa do tvorby pravidiel a obmedzení v oblasti športu. V tomto smere vieme poskytnúť svoje odborné kapacity a skúsenosti z organizácie športových aktivít a poznatky z praxe, ktoré sú, podľa nášho názoru, dôležité pri tvorbe spomínaných pravidiel a obmedzení. Zdá sa nám nemysliteľné, že o športe sa rozhoduje bez aktívneho zapojenia ľudí, na ktorých to bude mať najväčší dosah.

Na záver nám dovoľte zdôrazniť, že aktuálna situácia jeviac než vážna. Niektoré zväzy majú spustiť amatérske súťaže naplno už tento víkend.Obmedzenia sú pritom z nášho pohľadu neprimerané a kontraproduktívne a zabíjajú priestor a možnosti, ktoré so sebou priniesla zelená fáza COVID semaforu.

 
SBA Autorské práva slovakbasket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu slovakbasket.sk a uvedených agentúr je výslovne zakázané.
 
 

ScoreBoard ...

PDA PDA 03.04.2021 SNV SNV
SVT SVT 03.04.2021 INT INT
HAN HAN 03.04.2021 LEV LEV
LUC LUC 10.04.2021 HAN HAN
LEV LEV 10.04.2021 SVT SVT
INT INT 10.04.2021 PDA PDA
LUC LUC 26.12.2021 PDA PDA

ScoreBoard ...

Y23 Y23 25.09.2021 TYD TYD
NIT NIT 25.09.2021 SNV SNV
ZVO ZVO 25.09.2021 RZV RZV
RUZ RUZ 25.09.2021 STR STR
SKP SKP 25.09.2021 DBA DBA
SER SER 25.09.2021 TRV TRV
Y19 Y19 25.09.2021 CBK CBK
Y23 Y23 26.09.2021 CBK CBK
NIT NIT 26.09.2021 RZV RZV
ZVO ZVO 26.09.2021 SNV SNV
RUZ RUZ 26.09.2021 DBA DBA
Y19 Y19 26.09.2021 TYD TYD
SKP SKP 26.09.2021 STR STR
SNV SNV 09.10.2021 RUZ RUZ
STR STR 09.10.2021 DBA DBA
RZV RZV 09.10.2021 SKP SKP
CBK CBK 09.10.2021 NIT NIT
TYD TYD 09.10.2021 ZVO ZVO
SER SER 09.10.2021 Y19 Y19
TRV TRV 09.10.2021 Y23 Y23
RZV RZV 10.10.2021 RUZ RUZ
SNV SNV 10.10.2021 SKP SKP
CBK CBK 10.10.2021 ZVO ZVO
TYD TYD 10.10.2021 NIT NIT
SER SER 10.10.2021 Y23 Y23
TRV TRV 10.10.2021 Y19 Y19

ScoreBoard ...

BPP BPP 02.10.2021 SLB SLB
SAM SAM 02.10.2021 UMB UMB
PNC PNC 02.10.2021 YAK YAK
SKP SKP 02.10.2021 RBK RBK
SLB SLB 06.10.2021 RBK RBK
YAK YAK 06.10.2021 SKP SKP
UMB UMB 06.10.2021 PNC PNC
BPP BPP 06.10.2021 SAM SAM