V hre o Slovenský pohár ostal z nižších súťaží iba Kežmarok, ostatné sa odhlásili

Publikované: 08.12.2020 Autor: SBA

BC Prievidza, radosť po víťazstve (Foto: TASR)

Vzhľadom k tomu, že sa blížia hracie termíny I. a II. kola SP mužov 2020/2021 (13.12 resp. 19.12.2020) a momentálna epidemiologická situácia je stále nepriaznivá, požiadali sme kluby z nižších súťaží, aby nám najneskôr do 07.12.2020 zaslali informáciu, či majú záujem odohrať zápasy SP resp. či sa odhlasujú zo SP.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu (zápasy bez divákov) a hlavne z dôvodu, že momentálne v kluboch z nižších súťaží nie je možné vykonávať riadny tréningový proces (od 2.11.2020 v ma­ximálnom počte 6 hráčov) sme im dali možnosť odstúpiť zo SP bez finančného postihu. Prvotne sme sa zaoberali aj s myšlienkou preloženia zápasov SP na neskorší termín, avšak momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa mali dohľadnej dobe uvoľňovať opatrenia a tiež by to bol dosť veľký problém pre družstvá SBL, ktoré už teraz majú prehustený program.

Úrad verejného zdravotníctva od piatku 27.11.2020 zmenil podmienky pre organizovanie športových podujatí a zápasy SP sa môžu odohrať ako jednorazové podujatia, avšak organizátor je povinný stretnutie ohlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom a 12 hodín pred začiatkom stretnutia musia byť otestovaní hráči domáceho a hosťujúceho družstva.

Basketbalové kluby BKM SPU Nitra, IMC Slovakia Považská Bystrica, Academic ŽU Žilina, BK Slovenský Orol Levoča, MŠK MBK Žiar nad Hronom, ŠKP BBC Banská Bystrica, BC Komárno, BK ŠPD Rožňava, MŠK Holíč, BBK Bánovce nad Bebravou v stanovenej lehote oznámili HK SBA-C, že z dôvodu momentálnych opatrení zo strany Vlády SR, ktoré im neumožňujú riadny tréningový proces sa zo súťaže Slovenského pohára mužov 2020/2021 odhlasujú. Aj napriek odhláseniu týchto družstiev sa pôvodný pavúk súťaže nemení a družstvá, ktorých súper sa odhlásil zo súťaže postupujú automaticky do ďalšieho kola.

Jediné družstvo z nižšej ligy, ktoré sa neodhlásilo zo Slovenského pohára mužov 2020/2021 je BK MŠK Kežmarok. V I. kole súťaže sa tak neodohrá ani jedno stretnutie a automaticky do ďalšieho kola postupuje Kežmarok. V II. kole súťaže sa odohrá iba stretnutie medzi BK MŠK Kežmarok a BKM Lučenec. Tieto dve družstvá sú povinné si dohodnúť termín odohratia stretnutia v Kežmarku najneskôr do 10.01.2021. Víťaz duelu postúpi do štvrťfinále SP 2020/2021. BK Inter Bratislava podľa pôvodného pavúka postupuje priamo do Final Four SP 2020/2021 (dnes bolo vyhlásené výberové konanie na usporiadateľa Final Four SP 2020/2021), ktoré sa odohrá v dňoch 22–23.01.2021 a os­tatné družstvá Iskra Svit, BC Prievidza, MBK Handlová, BK 04 AC LB SNV, Patrioti Levice postupujú priamo do štvrťfinále SP 2020/2021, ktoré sa odohrá dňa 16.01.2021 u druž­stva, ktoré je lepšie umiestnené v práve prebiehajúcej súťaži SBL.

BK kluby musia aj naďalej dodržiavať manuál opatrení SBA pri organizovaní zápasov v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 31.08.2020 a tiež pokyny uvedené v rozhodnutí HK SBA – C č. 052/300920 zo dňa 30.09.2020. Je nám ľúto, že sa neodohrajú všetky stretnutia, tak ako to bolo pôvodné naplánované, čoho účelom bola propagácia basketbalu v menších mestách, kde sa počítalo s vysokou diváckou návštevnosťou, avšak daná epidemiologická situácia je aj naďalej vážna a musíme rešpektovať nariadenia Vlády SR.

Správu prinieslo hk sba -c.

 
SBA Autorské práva slovakbasket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu slovakbasket.sk a uvedených agentúr je výslovne zakázané.