Ako sa budú hrať stretnutia podľa nových nariadení? Pozrite si prehľadný súhrn

Publikované: 01.10.2020 Autor: SBA Foto: SBA

SBA

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) vzhľadom na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pod sp. zn.: OLP/7694/2020, zo dňa 30.09.2020 tý­kajúceho sa obmedzenia počtu na maximálne 50 prítomných ľudí na hromadnom podujatí športovej povahy od 01.10.2020

rozhodla:

  1. pre Najvyššie súťaže – Slovenskú basketbalovú liga mužov a Extraligu žien bude od 01.10.2020 do odvolania platiť nasledovný počet prítomných ľudí na zápase:
  • Družstvo A: 18 členná výprava
  • Družstvo B: 18 členná výprava
    • Maximálne 14 ďalších ľudí, pričom vždy povinne prítomní sú vyznačení hrubo: zapisovateľ, asistent zapisovateľa, časomerač, merač 24´, lekár, hlásateľ, štatista, štatista, štatista, kameraman, kameraman, fotograf, hlavný usporiadateľ, utierač palubovky, (komisár stretnutia- v prípade delegácie), rozhodca, rozhodca, rozhodca.
  1. pre ostatné súťaže (najmä mládež) bude od 01.10.2020 do odvolania platiť nasledovný počet prítomných ľudí na zápase:
  • Družstvo A: 20 členná výprava
  • Družstvo B: 20 členná výprava
  • Maximálne 10 ďalších ľudí podľa pravidiel danej súťaže, pričom vždy povinne prítomní sú vyznačení hrubo: zapisovateľ, asistent zapisovateľa, časomerač, merač 24´, lekár, hlásateľ, štatista, štatista, štatista, kameraman, kameraman, fotograf, hlavný usporiadateľ, utierač palubovky, komisár stretnutia, rozhodca, rozhodca, rozhodca.

Odôvodnenie:

Z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2) vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 30.09.2020 Opa­trenie pod sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým obmedzil počet ľudí na hromadnom podujatí športovej povahy od 01.10.2020 na maximálny počet 50.

V prípade, ak družstvá budú mať na zápase prítomnú menej člennú výpravu resp. ak na usporiadanie zápasu budú potrebovať väčší počet ľudí ako je uvedené vo výrokovej vete tohto rozhodnutia, tak zostávajúci počet do maximálneho počtu 50 prítomných ľudí na zápase môže Hlavný usporiadateľ po tom, ako spočíta ľudí obidvoch výprav družstiev a povinne prítomné osoby doplniť divákmi.

Hosťujúce družstvo je povinné minimálne deň pred zápasom nahlásiť počet ľudí jeho výpravy domácemu klubu.

Za dodržanie počtu prítomných ľudí na basketbalovom zápase zodpovedá ,,Hlavný usporiadateľ zápasu”, ktorý bude musieť disponovať okrem zápisu o stretnutí aj zoznamom ďalších ľudí prítomných na zápase pre prípad kontroly zo strany Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Zoznam ďalších ľudí prítomných na zápase uchová po uskutočnení zápasu usporiadateľský klub.

Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a zároveň týmto rozhodnutím nariaďujeme aj naďalej dodržiavať manuál opatrení SBA pri organizovaní zápasov v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 31.08.2020.

 
SBA Autorské práva slovakbasket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu slovakbasket.sk a uvedených agentúr je výslovne zakázané.
 
 

ScoreBoard ...

LEV LEV 93:79
17.10.2020
HAN HAN
SNV SNV 97:71
17.10.2020
PDA PDA
INT INT 102:89
17.10.2020
SVT SVT
HAN HAN 74:73
21.10.2020
LUC LUC
PDA PDA 75:72
21.10.2020
INT INT
SVT SVT 94:74
21.10.2020
LEV LEV
SVT SVT 24.10.2020 LUC LUC
PDA PDA 24.10.2020 LEV LEV
SNV SNV 24.10.2020 INT INT
HAN HAN 28.10.2020 SNV SNV
LUC LUC 28.10.2020 PDA PDA
LEV LEV 28.10.2020 INT INT

Základná časť ...

# Tím V/P %
1 Spišskí Rytieri 5/1 83,33%
2 BKM Lučenec 4/2 66,67%
3 Patrioti Levice 3/3 50,00%
4 Iskra Svit 3/3 50,00%
5 Inter Bratislava 2/4 33,33%
6 MBK Baník Handlová 2/4 33,33%
7 BC Prievidza 2/4 33,33%