Otvorený list trénerov podporovaných SBA

Publikované: 17.06.2019 Autor: Kolektív trénerov Foto: Jäzva

Ilustračné foto - basketbalová lopta (Foto: Jäzva)

Cítime, že je správny čas, vzhľadom na situáciu v Slovenskej basketbalovej asociácii, aby sme ako odborníci, profesionáli a ľudia pracujúci s vysokým entuziazmom už dlhé roky pre basketbal, dali naše návrhy. Veríme, že tieto budú správnou cestou v prospech rozvoja mladých hráčov a tým aj slovenského basketbalu.

Je viacero kľúčových bodov, na ktoré by sme radi upriamili vašu pozornosť:

1. Návrh adaptácie konceptu EYBL (využitie finančných prostriedkov efektívnejším spôsobom)
2. Vytvorenie pozície Koordinátora mládežníckych reprezentácii – obsah práce a funkcie
3. Harmonogram tréningových kempov reprezentácií U14, U15, U16
4. Očakávania od SBA

Ciele:

• Nastavenie systému správneho rozvoja mladých hráčov, aby boli konkurencieschopní s hráčmi v ostatných európskych krajinách
• Detekcia a monitorovanie najlepších prospektov na Slovensku
• Pozdvihnutie úrovne mládežníckych súťaží prostredníctvom rozvojových kempov, kde budú najlepší mladí hráči súťažiť tri dni medzi sebou
• Zvýšenie úrovne individuálnej, skupinovej a kolektívnej techniky a taktiky počas tréningov a zápasov
• Tréneri U16 budú môcť hráčov zoznámiť so systémom hry, ktorý ich bude čakať v reprezentácii (tranzícia a útočné systémy na polovici ihriska a všeobecné princípy v obrane)
• Tréneri budú mať lepší prehľad o iných hráčov okrem svojich
• Spolupráca trénerov a implementácia jednotnej metodiky na tréningoch
• Na večerné oficiálne zápasy pozývať mladých rozhodcov, aby zbierali skúsenosti v zápasoch
• Rozvíjať hrdosť v mladých ľuďoch, ich vzťah k reprezentácii svojej vlasti, vytváranie dobrej tímovej atmosféry do budúcna.

1. Návrh adaptácie konceptu EYBL (využitie finančných prostriedkov efektívnejším spôsobom):

• pokračovať v rozvojových kempoch v kategóriach U14 a U15 zakončených súťažným mikrocyklom s horeuvedenými cieľmi.
• počas kempov hráči budú testovaní (individuálna technika a taktika, atletika a mentálne schopnosti)
• zjednotenie a implementácia metodiky práce s mládežou
• účasť na medzinárodnom turnaji danej vekovej kategórie
• interakcia, spolupráca a vzdelávanie trénerov prostredníctvom rozvojových kempov
• využitie asociačných termínov na pravidelné zrazy, všetko s cieľom predprípravy družstiev na Majstrovstvá Európy kategórie U16.

2. Vytvorenie pozície Koordinátora mládežníckych reprezentácii – obsah práce a funkcie:

• Do 21.6.2019 my ako skupina trénerov navrhneme meno človeka, ktorý podľa nášho názoru má odbornú zdatnosť túto funkciu vykonávať. Jeho úlohou by malo byť:
• Implementacia a aktualizácia novej a jednotnej metodiky
• Monitoring a evidencia hráčov v jednotlivých ročníkoch, vytvorenie hráčskej databázy
• Odborná príprava a plánovanie harmonogramu prípravy jednotlivých kategórií (testovanie, komunikácia s klubovými trénermi, monitoring trénerov v kluboch pri implementácii jednotnej metodiky)
• Spolupráca s FTVŠ UK pri testovaní hráčov
• Koordinátor bude spoluzodpovedný so zástupcom komisie zodpovednej za mužskú zložku za návrhy a výber jednotlivých reprezentačných trénerov mládežníckych výberov.

3. Harmonogram tréningových kempov reprezentácií U14, U15, U16:

• Navrhované asociačné termíny – koniec októbra/začiatok novembra, začiatok januára, Veľkonočné sviatky, jún
• Navrhujeme aby Slovenská basketbalová asociácia vytipovala vhodné lokality na zorganizovanie tréningových kempov zohľadňujúce vyhovujúce ekonomické, personálne a infraštrukturálne podmienky.

NÁVRH SYSTÉMU PRÁCE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV:

U14 – 1. testovanie hráčov + rozvojový kemp
2. rozvojový kemp
3. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj 4. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj
U15 – 1. rozvojový kemp
2. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj
3. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj
4. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj
U16 – 1. rozvojový kemp + turnaj V4 (Vianoce)
2. rozvojový kemp + turnaj (Veľká noc)
3. záverečná príprava + Majstrovstvá Európy.

4. Očakávania od SBA:

• Pomoc pri finančnom zabezpečení (priamo/externe)
• Propagácia a PR :
a) informovanie verejnosti
b) popularizácia basketbalu
c) rozširovanie členskej základne.

My, dolupodpísaní tréneri, sme presvedčení, že nastavenie systému práce s basketbalovou mládežou je nevyhnutné a je jediným spôsobom a šancou, aby sme boli konkurencieschopní basketbalovým krajinám. Nastavený systém je potrebné dodržiavať bez ohľadu na prípadné zmeny vo vedení SBA. Dovolíme si tvrdiť, že my, tréneri, ktorí sme v každodennom procese vzdelávania mladých hráčov, budúcich reprezentantov Slovenska, máme právo vyjadriť naše názory v očakávaní, že budú akceptované.

Richard Ďuriš
Miroslav Chudík
Róbert Ištvánik
Marek Jurík
Erich Korfanta
Peter Roman
Karol Wimmer
Marek Bulík
Ivan Rudež
Ivan Kurilla
Peter Torda
Michal Madzin

 
basket.sk Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr je výslovne zakázané.