Otvorený list trénerov podporovaných SBA

Publikované: 17.06.2019 Autor: Kolektív trénerov Foto: Jäzva

Ilustračné foto - basketbalová lopta (Foto: Jäzva)

Cítime, že je správny čas, vzhľadom na situáciu v Slovenskej basketbalovej asociácii, aby sme ako odborníci, profesionáli a ľudia pracujúci s vysokým entuziazmom už dlhé roky pre basketbal, dali naše návrhy. Veríme, že tieto budú správnou cestou v prospech rozvoja mladých hráčov a tým aj slovenského basketbalu.

Je viacero kľúčových bodov, na ktoré by sme radi upriamili vašu pozornosť:

1. Návrh adaptácie konceptu EYBL (využitie finančných prostriedkov efektívnejším spôsobom)
2. Vytvorenie pozície Koordinátora mládežníckych reprezentácii – obsah práce a funkcie
3. Harmonogram tréningových kempov reprezentácií U14, U15, U16
4. Očakávania od SBA

Ciele:

• Nastavenie systému správneho rozvoja mladých hráčov, aby boli konkurencieschopní s hráčmi v ostatných európskych krajinách
• Detekcia a monitorovanie najlepších prospektov na Slovensku
• Pozdvihnutie úrovne mládežníckych súťaží prostredníctvom rozvojových kempov, kde budú najlepší mladí hráči súťažiť tri dni medzi sebou
• Zvýšenie úrovne individuálnej, skupinovej a kolektívnej techniky a taktiky počas tréningov a zápasov
• Tréneri U16 budú môcť hráčov zoznámiť so systémom hry, ktorý ich bude čakať v reprezentácii (tranzícia a útočné systémy na polovici ihriska a všeobecné princípy v obrane)
• Tréneri budú mať lepší prehľad o iných hráčov okrem svojich
• Spolupráca trénerov a implementácia jednotnej metodiky na tréningoch
• Na večerné oficiálne zápasy pozývať mladých rozhodcov, aby zbierali skúsenosti v zápasoch
• Rozvíjať hrdosť v mladých ľuďoch, ich vzťah k reprezentácii svojej vlasti, vytváranie dobrej tímovej atmosféry do budúcna.

1. Návrh adaptácie konceptu EYBL (využitie finančných prostriedkov efektívnejším spôsobom):

• pokračovať v rozvojových kempoch v kategóriach U14 a U15 zakončených súťažným mikrocyklom s horeuvedenými cieľmi.
• počas kempov hráči budú testovaní (individuálna technika a taktika, atletika a mentálne schopnosti)
• zjednotenie a implementácia metodiky práce s mládežou
• účasť na medzinárodnom turnaji danej vekovej kategórie
• interakcia, spolupráca a vzdelávanie trénerov prostredníctvom rozvojových kempov
• využitie asociačných termínov na pravidelné zrazy, všetko s cieľom predprípravy družstiev na Majstrovstvá Európy kategórie U16.

2. Vytvorenie pozície Koordinátora mládežníckych reprezentácii – obsah práce a funkcie:

• Do 21.6.2019 my ako skupina trénerov navrhneme meno človeka, ktorý podľa nášho názoru má odbornú zdatnosť túto funkciu vykonávať. Jeho úlohou by malo byť:
• Implementacia a aktualizácia novej a jednotnej metodiky
• Monitoring a evidencia hráčov v jednotlivých ročníkoch, vytvorenie hráčskej databázy
• Odborná príprava a plánovanie harmonogramu prípravy jednotlivých kategórií (testovanie, komunikácia s klubovými trénermi, monitoring trénerov v kluboch pri implementácii jednotnej metodiky)
• Spolupráca s FTVŠ UK pri testovaní hráčov
• Koordinátor bude spoluzodpovedný so zástupcom komisie zodpovednej za mužskú zložku za návrhy a výber jednotlivých reprezentačných trénerov mládežníckych výberov.

3. Harmonogram tréningových kempov reprezentácií U14, U15, U16:

• Navrhované asociačné termíny – koniec októbra/začiatok novembra, začiatok januára, Veľkonočné sviatky, jún
• Navrhujeme aby Slovenská basketbalová asociácia vytipovala vhodné lokality na zorganizovanie tréningových kempov zohľadňujúce vyhovujúce ekonomické, personálne a infraštrukturálne podmienky.

NÁVRH SYSTÉMU PRÁCE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV:

U14 – 1. testovanie hráčov + rozvojový kemp
2. rozvojový kemp
3. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj 4. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj
U15 – 1. rozvojový kemp
2. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj
3. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj
4. rozvojový kemp + medzinárodný turnaj
U16 – 1. rozvojový kemp + turnaj V4 (Vianoce)
2. rozvojový kemp + turnaj (Veľká noc)
3. záverečná príprava + Majstrovstvá Európy.

4. Očakávania od SBA:

• Pomoc pri finančnom zabezpečení (priamo/externe)
• Propagácia a PR :
a) informovanie verejnosti
b) popularizácia basketbalu
c) rozširovanie členskej základne.

My, dolupodpísaní tréneri, sme presvedčení, že nastavenie systému práce s basketbalovou mládežou je nevyhnutné a je jediným spôsobom a šancou, aby sme boli konkurencieschopní basketbalovým krajinám. Nastavený systém je potrebné dodržiavať bez ohľadu na prípadné zmeny vo vedení SBA. Dovolíme si tvrdiť, že my, tréneri, ktorí sme v každodennom procese vzdelávania mladých hráčov, budúcich reprezentantov Slovenska, máme právo vyjadriť naše názory v očakávaní, že budú akceptované.

Richard Ďuriš
Miroslav Chudík
Róbert Ištvánik
Marek Jurík
Erich Korfanta
Peter Roman
Karol Wimmer
Marek Bulík
Ivan Rudež
Ivan Kurilla
Peter Torda
Michal Madzin

 
basket.sk Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr je výslovne zakázané.
 
 

ScoreBoard ...

SVT SVT 84:94
24.10.2020
LUC LUC
SNV SNV 80:50
24.10.2020
INT INT
PDA PDA 76:75
24.10.2020
LEV LEV
LUC LUC 77:71
28.10.2020
PDA PDA
HAN HAN 76:78
28.10.2020
SNV SNV
LEV LEV 88:80
28.10.2020
INT INT
SVT SVT 31.10.2020 HAN HAN
INT INT 31.10.2020 LUC LUC
SNV SNV 31.10.2020 LEV LEV
SVT SVT 07.11.2020 SNV SNV
HAN HAN 07.11.2020 PDA PDA
LUC LUC 07.11.2020 LEV LEV

Základná časť ...

# Tím V/P %
1 Spišskí Rytieri 7/1 87,50%
2 BKM Lučenec 6/2 75,00%
3 Patrioti Levice 4/4 50,00%
4 Iskra Svit 3/4 42,86%
5 BC Prievidza 3/5 37,50%
6 MBK Baník Handlová 2/5 28,57%
7 Inter Bratislava 2/6 25,00%