Univerzita Mateja Bela ponúka štúdium trénerstva či učiteľstva v rôznych programoch

Publikované: 07.02.2019 Autor: Mgr. Andrea Izáková, PhD. garant špecializácie basketbal

UMB logo

Vážení členovia basketbalovej komunity,

dovoľujem si Vás informovať o možnosti štúdia športovcov na Katedre telesnej výchovy a športu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Katedra má viac ako 60 ročnú históriu, patrí k najstarším pracoviskám na univerzite a zameriava sa na prípravu budúcich učiteľov pre základné, stredné a vysoké školy i na odborníkov pre oblasť športu a telesnej výchovy. V súčasnosti pôsobí na katedre 28 pedagógov. V akademickom roku 2018/2019 študuje na katedre približne 600 študentov v dennej a externej forme vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných programoch zameraných na telesnú výchovu, šport a trénerstvo.

V bakalárskom štúdiu je možné študovať:

telesnú výchovu a trénerstvo (v dennej a externej forme), telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme) a telesnú výchovu jednopredmetové štúdium (v dennej a externej forme)

V magisterskom štúdiu je možné študovať:

telesnú výchovu a trénerstvo (v dennej a externej forme), telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme) a telesnú výchovu jednopredmetové štúdium (v dennej a externej forme)

V doktorandskom štúdiu je možné študovať:

študijný odbor športová edukológia (v dennej a externej forme); študijný odbor športová humanistika (v dennej a externej forme); športová kinantropológia (v dennej a externej forme).

V rámci študijného programu telesná výchova a trénerstvo je možné študovať v dennom aj externom štúdiu aj špecializáciu basketbal (III., IV. a V. kvalif. stupeň)., ktorého garantom na Katedre telesnej výchovy a športu je Mgr. Andrea Izáková, PhD. (andrea.izakova@umb.sk, 0905 920 3454).

Na katedre telesnej výchovy a športu študovalo a v súčasnosti študuje množstvo úspešných slovenských reprezentantov napr.: Eva Antalecová, Marcela Kramerová, Mária Felixová a Veronika Černáková, Peter Torda, Zuzana Žirková, Peter Seman – basketbal, Jaroslav Babušiak – zjazdové lyžovanie, Ivan Bátory – bežecké lyžovanie, Martina Danišová – Hrašnová – atletika, Klaudio Farmadín – karate, Milan Haborák – atletika, Pavol Hurajt – biatlon, Martina Halinárová – Jašicová – biatlon, Elena Kaliská – vodný slalom, Igor Kováč – atletika, Ľuboš Križko – plávanie, Jaroslava Lauková – Bukvajová – bežecké lyžovanie, Marek Matiaško – biatlon, Anna Murínová – biatlon, Peter Náhly – gymnastika, Anna Pastrnáková

Viac informácií o našej katedre sa môžete dozvedieť na web stránke: https://www.ff.umb.sk/…vy-a-sportu/

Viac informácií o prijímacích pohovoroch sa môžete dozvedieť na webovej stránke Filozofickej fakulty v priečinku “UCHÁDZAČI – PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020“ a na nasledovných web stránkach:

https://www.ff.umb.sk/…a-forma.html

https://www.ff.umb.sk/…a-forma.html

Špecializácia basketbal:

Podmienky prijatia, termíny podania prihlášok:

https://www.ff.umb.sk/…oplatky.html

https://www.ff.umb.sk/…eho-konania/

 
 
 

ScoreBoard ...

LEV LEV 93:79
17.10.2020
HAN HAN
SNV SNV 97:71
17.10.2020
PDA PDA
INT INT 102:89
17.10.2020
SVT SVT
HAN HAN 74:73
21.10.2020
LUC LUC
PDA PDA 75:72
21.10.2020
INT INT
SVT SVT 94:74
21.10.2020
LEV LEV
SVT SVT 24.10.2020 LUC LUC
PDA PDA 24.10.2020 LEV LEV
SNV SNV 24.10.2020 INT INT
HAN HAN 28.10.2020 SNV SNV
LUC LUC 28.10.2020 PDA PDA
LEV LEV 28.10.2020 INT INT

Základná časť ...

# Tím V/P %
1 Spišskí Rytieri 5/1 83,33%
2 BKM Lučenec 4/2 66,67%
3 Patrioti Levice 3/3 50,00%
4 Iskra Svit 3/3 50,00%
5 Inter Bratislava 2/4 33,33%
6 MBK Baník Handlová 2/4 33,33%
7 BC Prievidza 2/4 33,33%