Bagin utvorí na SBA nové funkcie. Zo športovej stránky sme sklamali, priznáva

Publikované: 10.12.2018 Autor: Marta Brliťová

Pavel Bagin (SBA) (Foto: TASR)

Na poste prezidenta Slovenskej basketbalovej asociácie zostáva aj naďalej Pavel Bagin. Zvolený bol jej členmi na mimoriadnej konferencii SBA. Pre Bagina to bude druhé volebné obdobie. Mandát získal na ďalšie štyri roky.

Čo sa u vás dialo pred ohlásením novej kandidatúry?

„Minulý rok v novembri som so zostávajúcimi členmi výkonného výboru oznámil, že cítime určitý nesúlad v nastavovaní vecí týkajúcich sa ženskej zložky. Išlo o nezhody medzi výkonným výborom, ženskou zložkou a komisiou ženského basketbalu. Povedali sme, že vieme ukončiť svoj mandát aj pred skončením štvorročného volebného obdobia. Dali sme možnosť ženským klubom, aby sa dohodli na svojom kandidátovi a taktiež sme im ponúkli možnosť ukončenia nášho mandátu aj v priebehu prvého polroku.“

Prečo teda neprišlo k predčasnému ukončeniu mandátu?

,,Nemali pripraveného kandidáta a boli sme požiadaní, aby sme napokon potiahli celé volebné obdobie. Medzitým sa však moja pracovná angažovanosť takým spôsobom vyvŕbila, že som z dôvodu práve tejto vyťaženosti nepredpokladal, že by som vôbec uvažoval nad ďalšou kandidatúrou na funkciu prezidenta. Naozaj až zhruba 3–4 týždne pred mimoriadnou konferenciou sa mi podarilo niektoré dlhodobé pracovné projekty a pre mňa veľmi podstatné veci, dotiahnuť do konca a ukončiť ich. Išlo o projekty, na ktorých som skutočne pracoval dlhé roky. Toto podnietilo zástupcov komisie ženských basketbalových klubov a SBL, aby sme si sadli za stôl a predsalen hľadali riešenie. Najmä kvôli ich tvrdeniu, že žiadneho relevantného kandidáta nemajú, alebo sa na ňom medzi sebou nedohodli."

Pavel Bagin (SBA) (Foto: TASR)

Na opätovnú kandidatúru vás teda presvedčili konkrétni ľudia, alebo novovzniknutý časový potenciál?

,,Bola to kombinácia. Ale prvoradé bolo, že som sa pracovne odťažil."

Ste spokojný s priebehom a výstupmi z konferencie?

,,S predstaviteľmi ženskej a mužskej zložky sme mali veľmi málo času na to, aby sme dotiahli všetko to, čo sme chceli počas štyroch rokov spraviť. Možno práve preto, že v minulosti interaktivita medzi klubmi a sekretariátom SBA nefungovala úplne ideálne. To viedlo k dohode na tom, že minimálne v prvej fáze tohoto volebného obdobia budú členmi výkonného výboru aj dvaja zástupcovia mužskej a ženskej zložky. Na konferencii sa iba naznačili určité okruhy vecí, ktoré by sme chceli začať riešiť."

Ako by ste zhodnotili uplynulé obdobie po ekonomickej a športovej stránke?

,,Na začiatku som deklaroval priority, ktoré si dalo SBA pri mojom nástupe. Bolo to päť oblastí. Basketbal ako marketingový produkt, mládež, transparentnosť, reprezentácie a medzinárodný styk, a ekonomika. Myslím, že zhruba 80% z týchto vecí sme splnili. Nesplnili sme z našich priorít dve veci. Nepodarilo sa nám rozšíriť členskú základňu a to najmä v tých najnižších kategóriách. Ďalej sa nám nepodarilo dlhodobo zoptimalizovať otázku trénerského postu pri ženskej reprezentácii. Pri všetkých ostatných veciach sme to ustáli. Všetko sme zcentralizovali. Súťaže a združenie všetkých jednotlivých zložiek basketbalu pod jednu strechu – čiže združenia trénerov, združenia rozhodcov, združenia ženských a mužskýh klubov. Ztransparentnili sme celý systém. Po ekonomickej stabilizácii sme po troch rokoch bez dlhodobých záväzkov. Čo sme však nezvládli, aj keď sme to nemali medzi prioritami, sú rozhodne športové úspechy. Na tomto poli sme úlohu nezvládli a tam sme sklamali."

Môžu byť športové výsledky a cesty k nim prioritou do ďalšieho volebného obdobia?

,,Za prioritu sme si ich nedali preto, že sme cítili potrebu vyriešiť základ tejto organizácie a následne koncept. Verili sme, že tie športové výsledky sa pravdepodobne nemajú šancu dosiahnuť bez realizácie týchto dvoch vecí. Športové výsledky sa aj dosiahli, ale bol to len ojedinelý výsledok žien na majstrovstvách Európy 2017 v Prahe a Hradci Králové. Tieto majstrovstvá Európy boli úspechom, avšak aj ten trochu zostal v tieni udalostí, ktoré nastali potom. Zároveň treba objektívne povedať, že sme nezvládli kvalifikáciu na budúcoročné majstrovstvá Európy žien, kde sa po desiatich rokoch ženské družstvo šampionátu nezúčastní. Týmto pádom sa situácia žien do budúcnosti veľmi sťažila a objektívne budú mať v nasadzovaní výrazne tažších súperov. Takže nové vedenie reprezentačného družstva žien čaká veľmi ťažká úloha."

Pavel Bagin (Foto: TASR)

Kvalifikácia žien je asi najčerstvejšou témou. Aké kroky možno očakávať práve pri nej a jej novej ceste na ME?

,,Určite sa nedá porovnávať, napriek tomuto neúspechu, kvalitatívna úroveň v európskom meradle ženského slovenského basketbalu oproti mužom. O tom niet pochýb. Čaká nás kvalifikácia na majstrovstvá Európy, ktorá začína až v novembri 2019. Čiže máme jedenásť mesiacov na to, aby sme s dostatočným predstihom a po veľmi dôkladnom výbere obsadili pozíciu reprezentačného trénera, realizačný tím a ten si ďalej nastavil svoj káder. Či ten káder bude čisto omladený, ako si ho zostavil posledný tréner Peter Kováčik, alebo bude doplnený o nejaké skúsenejšie hráčky, to už bude úlohou práve reprezentačného trénera žien. A zároveň predpokladám, že aj akéhosi koordinátora ženskej zložky, ktorého pozíciu chceme v priebehu prvého kvartálu 2019 vytvoriť. Bude mať na starosti nastavovanie celých procesov v rámci ženského basketbalu. Od najmladších dievčat až po ženskú reprezentáciu."

Bude mať niekto rovnakú pozíciu aj pri mužoch?

,,Dve rôzne osoby budú mať na starosti ženskú a mužskú zložku tak, aby boli všetky individuálne veci pokryté odborníkom na danú oblasť."

Ako to bude fungovať organizačne?

,,Doteraz bola funkcia generálneho sekretára preexponovane zaťažená nielen administratívou, ale aj všetkými vecami týkajúcimi sa športovcov, trénerov, rozhodcov a podobne. Pre túto pozíciu vyčleníme len tú administratívnu časť. Chceme, aby na nej bol človek, ktorý bude mať na starosti sekretariát, veci vo vzťahu k štátu, grantom, nadáciám a podobne. Časť športovú, marketingovú a súťaže bude mať na starosti iná osoba. Sekretariát chceme sprofesionalizovať a vytvoria sa určite takéto dve funkcie. To je jedna stránka veci. Na druhej strane, noví členovia výkonného výboru, za mužov pán Mičuda a za ženy pán Drgoň, by mali navrhnúť pracovnú náplň koordinátora, alebo športového riaditeľa žien a mužov, ktorých pozície vzniknú. Mali by mať náplň práce, právomoci a zodpovednosť a mali by sa spolupodielať na tom, ako bude tvorená reprezentácia. Od mládežníckej, až po tú seniorskú."

Spomínali ste svojich päť prioritných oblastí. Zostávajú prioritami, alebo sa budú meniť?

,,Povedal som to aj delegátom. Tým, že sme mali len dva týždne na to, aby sme vôbec takúto dohodu o ďalšom fungovaní dali dokopy, vypýtal som si na určenie priorít čas. Na najbližšej riadnej konferencii, ktorá sa uskutoční budúci rok, predstavím celú stratégiu a povieme si, čo budú našimi priority pre najbližšie štvorročné obdobie. To však bude po dohode s novými členmi výkonného výboru a vypracovaní kompletnej stratégie."

 
basket.sk Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr je výslovne zakázané.