Skolabujú profesionálne športové kluby 1. januára 2019? (III.)

Publikované: 27.05.2018 Autor: Róbert Kotian

Anton Siekel

Koniec dospelého basketbalu v Košiciach, výstražné vyjadrenia viacerých klubov a predstaviteľov športovej obce na čele s prezidentom Slovenského olympijského výboru (SOV) Antonom Siekelom, stanovisko Národného inšpektorátu práce, že činnosť profesionálnych hokejistov má znaky závislej práce a mali by preto uzatvárať s klubmi zamestnanecké zmluvy, opakovane potvrdzujú, že ak nenastane zmena v športovej/da­ňovej/odvodovej legislatíve, čaká profesionálne kluby a ich zamestnancov, profesionálnych športovcov, ťažký budúci rok. Pre niekoho možno aj posledný.

V predchádzajúcich dvoch častiach sme sa venovali príčinám vzniku tohto stavu a charakteristike špecifického postavenia približne tisícky profesionálnych športovcov, hráčov kolektívnych športov. Je teda čas pokúsiť sa naznačiť aj potenciálne riešenia danej situácie, ktoré vyplývajú z kuloárnych diskusií zainteresovaných účastníkov.

NOVELA PODĽA MURPHYHO

Nikdy nie je čas urobiť to poriadne, ale vždy sa nájde čas urobiť to ešte raz. Tak znie jeden z Murphyho zákonov, ktorý by sa dal v našej momentálnej situácii aktualizovať, že sme to doteraz skúšali viackrát – a občas to dopadlo v duchu Murphyho základného zákona, že ak sa môže niečo pokaziť, tak sa to aj pokazí. Prvým predpokladom riešenia je bazálna ochota a schopnosť pochopiť vážnosť situácie a pokúsiť sa v diskusii s tými, ktorí problému rozumejú, a ktorých sa problém týka, nájsť vhodný kompromis.

Zainteresovaných hráčov na tomto ihrisku je totiž nemálo – profesionálni hráči, kluby, športové zväzy, SOV, ministerstvá školstva, práce, zdravotníctva a financií, zdravotné a sociálna poisťovňa… Dosť na to, aby sa riešenie, ktoré musí byť prijateľným kompromisom, nepodarilo nájsť.

V stanovisku ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) sa konštatuje, že „zákon o športe bol už v priebehu dvoch rokov novelizovaný dvakrát. Aplikačná prax naďalej poukazuje na niektoré jeho ďalšie nedostatky, ktoré bude potrebné čo najskôr riešiť, napríklad financovanie športu zdravotne znevýhodnených, neúmerne vysoký nárast administratívnej činnosti pre športové organizácie…, novelizácia je preto potrebná z viacerých dôvodov.“ Z hľadiska potenciálnych riešení stanovisko uvádza, že „všetky riešenia majú takzvaný nadrezortný charakter. Je nevyhnuté o nich diskutovať s rezortom financií, ale aj s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny. Treba vziať do úvahy aj to, že niektoré navrhované riešenia môžu byť v nesúlade s právnymi predpismi EÚ“. A ministerský úradník dodáva veľmi zaobalene, že v neposlednom rade si navrhované riešenia vyžadujú aj „politickú vôľu“ – čo môže byť problém, ak sa do riešenia zainteresujú nadšenci a snaživci v parlamentných laviciach, ako už viackrát v minulosti.

O ČOM SA HOVORÍ

Z doterajšej diskusie v športových kuloároch sa vykryštalizovali tri základné riešenia, pričom jedno z nich je vlastne iba odsunutím problému do budúcnosti. Podľa tohto prvého návrhu by sa iba predĺžila súčasná legislatívna situácia, športovci by ostali pri súčasnom statuse de facto samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), vytvoril by sa tak čas na nájdenie riešenia.

V článku pre košický Korzár to prezentovala aj poslankyňa Mostu-Híd Alena Bašistová, podľa ktorej by „pre začiatok mohlo byť kompromisným návrhom posunutie konca platnosti prechodného obdobia na neplatenie odvodov na sociálne poistenie športovcami z 31. decembra 2018 na neskôr.

Iným riešením, vyplývajúcim z odbornej diskusie, by bolo zafixovanie odvodov na základe zmlúv o profesionálnom výkone športu na nejakú hornú hranicu. Toto podporuje aj Anton Siekel, keď hovorí, že „existuje viacero možných riešení. Napríklad v Maďarsku sa platia odvody len z minimálnej mzdy.“Prezident SOV súčasne dodáva, čím sa dostávame k tretej navrhovanej možnosti, že si nemyslí, že „v súčasnej situácii by bol napríklad superodpočet dostatočne rýchlym a efektívnym riešením.“

V súčasnosti je to zrejme tak, akútna situácia si žiada rýchle riešenia. Ak si však spomenieme, že superodpočet už mohol byť zavedený minimálne pred dvoma rokmi, diskutovalo sa o ňom ešte za ministra Petra Pellegriniho, nedá sa nespomenúť na Murphyho zákon. Ak by sa totiž presadila myšlienka superodpočtu tak, aby bola príťažlivá pre súkromných sponzorov, zrejme by sa do športových klubov nalialo oveľa viac financií, čo by mohlo pokryť zvýšenú cenu práce profesionálnych športovcov.

MOŽNÉ RIEŠENIA

Jozef Mihál, exminister práce a športový funkcionár, v súčasnosti opozičný poslanec, si uvedomuje, že v jeho pozícii môže uvažovať, koľko len chce, „vládna koalícia si urobí po svojom.“ Napriek tomu to nevzdáva a ponúka celý súbor riešení, z ktorých vyberáme:
a) Zavedenie minimálnych odvodov pre profesionálnych športovcov tak, aby odvody platili, ale porovnateľne ako osoby, ktoré majú status SZČO.
b) Urobiť reálne opatrenia na prospech sponzoringu – umožniť sponzoring subjektu, ktorý za predošlý rok (nie ako je to teraz za aktuálny rok) dosiahol kladný základ dane.
c) Najmä zaviesť superodpočet za jedno sponzorské euro si sponzor zníži základ dane o eurá dve.
d) Dostať do zákona povinnosť ministerstva školstva zabezpečiť rozpočet na športové poukazy pre deti a mládež – na začiatok najmenej v objeme 20 miliónov eur ročne.
e) Zaviesť fond na podporu športu (tak ako fondy v oblasti kultúry).

Ivan Husár z SaS odmieta superodpočet ako nesystémové opatrenie, v SaS presadzujú podľa neho predovšetkým systémové riešenia: „SaS má vo svojej Agende 2000 zrušenie definície závislej činnosti. Toto je kľúčový bod na riešenie krízy, ktorá po 1. januári 2019 v slovenskom športe prepukne. Zastávame názor, aby si mohli aj vo sfére športu zamestnávateľ, teda klub, a zamestnanec, teda športovec, po vzájomnej dohode určiť formu spolupráce. Zamestnaneckú alebo subdodávateľskú. Každá má svoje výhody a nevýhody, ale rozhodne štát nemá vstupovať do slobodnej voľby zmluvných strán dohodnúť sa a ani zvýhodňovať jednu formu pred druhou. Očakávame odborné a odôvodnené návrhy hlavne zo strán profesionálnych klubov, ich združení a ostatných športových autorít.“

De facto, začnime konečne diskutovať vecne, odborne a kompetentne. Prinajhoršom sa dá prijať murphyovské východisko – urobiť to neskôr a poriadne.

 
Denník Šport Autorské práva Denníka Šport a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Denníka Šport a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Diskusia