Podľa Bagina si Kováčik za 6-týždňovú prácu pýtal päťciferné číslo

Publikované: 30.04.2017 Autor: Róbert Buček

Pavel Bagin (Foto: TASR)

K vzniknutej a určite nie ľahkej situácii ohľadne nečakaných rošád v ženskom národnom tíme sa postavil čelom a konkrétne vysvetľoval dôvody, prečo bolo nutné poldruha mesiaca pred začiatkom majstrovstiev Európy odvolať trénerské trio Maroš Kováčik, Peter Jankovič a Martin Pospíšil.

Prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel Bagin poskytol exkluzívny rozhovor portálu Basket.sk.

Basketbalová verejnosť zväčša s negatívnymi reakciami komentovala zmenu trénerov v ženskej reprezentácii. Myslíte si, že odkomunikovanie zo strany SBA bolo správne?

„Neviem, či bolo správne, ale som presvedčený, že bolo korektné a včasné; zrodilo sa ihneď, ako došlo ku rozhodnutiu na VV (výkonnom výbore, pozn. red.) SBA. Ani nás netešilo, že sme museli riešiť takúto citlivú vec a v takomto časovom strese.“

Spomína sa najmä načasovanie, keďže európsky šampionát je za dverami (začína sa v polovici júna). Nedali sa tieto veci riešiť už skôr?

„Ak by sme podnet zo strany trénerov mali skôr, bol by určite priestor na hľadanie východísk komfortnejší a možno by si aj tréneri uvedomili v priebehu prerokovania ich návrhov, že ich návrh bol mimo možností SBA. Bohužiaľ, prvý podnet prišiel mailom 14. 4. 2017, dovtedy žiaden podnet ani náznak nespokojnosti SBA z ich strany nemalo.“

Odvolaní tréneri argumentujú, že boli ochotní dohodnúť sa už od konca minulého roka, ale vy ste mlčali a nereagovali. Aký je váš pohľad?

„S hlavným trénerom som si počas decembra 2016 až apríla 2017 vymenil niekoľko mailov a riešili sme predovšetkým možnosti zabezpečenia ‚legionárky‘ pre reprezentáciu, ako aj stanoviská jednotlivých hráčok k potenciálnej nominácii pre reprezentačný blok prípravy na ME 2017. Do mnou uvedeného termínu neprišiel jediný podnet ohľadne otvorenia fixných kontraktov zo strany asistentov ani hlavného trénera.

Ak týmto tréneri argumentujú, zavádzajú, čo ma mrzí ešte viac. Považujem totiž nielen ja, ale celý VV SBA za nekorektné, ak má niekto podpísanú zmluvu aj so mzdovým ohodnotením, ktoré je navyše oproti predchádzajúcemu reprezentačnému roku navýšené o 25%, že otvorí túto otázku tak bezprostredne pred reprezentačnou prípravou a navyše po tom, ako bola v zmysle ich návrhu v plnom rozsahu podľa ich predstáv zabezpečená.

Celé vedenie SBA po tom, ako sa zoznámilo s týmito písomnými podnetmi zo strany trénerov, ako aj ich vysvetlením zo strany hlavného trénera (opäť písomným), nadobudlo presvedčenie, že práve časovanosť podnetu zo strany trénerov takmer bezprostredne pred štartom prípravy bola účelová, so snahou dostať SBA pod časový stres a ‚vynútiť si‘ násobne zvýšenie ohodnotenia.

Zo strany hlavného trénera išlo doslova o hrubú ekonomickú kalkuláciu a vypočítavosť. Vyjadrujem sa v jednotnom čísle preto, lebo rokoval za trénerov výlučne Maroš Kováčik, ktorý podmieňoval svoje zotrvanie svojou dohodou o financiách. Otvorene sa ju možno obáva vysloviť a porovnáva ju s odmenami neporovnateľného futbalu, ale treba asi povedať otvorene, že jeho požiadavka za 6-týždňovú prácu bolo päťciferné číslo.“

Ako teda vnímate vyjadrenia Maroša Kováčika?

„Ľudsky sa ma dotklo. Napriek tomu, že po incidente jeho nie príliš korektného odchodu z Good Angels Košice bol uzmierený s tým, že odíde od reprezentácie a ponúkol mi dobrovoľnú abdikáciu. Podržali sme ho práve s ohľadom na jeho výborné trénerské schopnosti a dohodli sme sa na postupe v súvislosti s vysporiadaním tohto stavu. Dodržal ho iba čiastočne a až po dobe, ktorú sme si stanovili spolu s viacerými členmi Výkonného výboru SBA a zástupcami Good Angels Košice. Vtedy prvýkrát som získal pocit nevieryhodnosti z jeho strany.

Druhýkrát, keď si pripisoval zásluhy za nominácie hráčok, ktoré by inak neprišli do reprezentácie bez jeho osobnej angažovanosti, čo sa v mnohých prípadoch ukázalo ako zavádzajúce. Mimochodom, aj v prípade jeho poslednej nominácie.

A tretíkrát, keď si zaviazal sľubom jeho nenahradenia minimálne hlavného kandidáta na jeho post Martina Pospíšila, pričom riešil iba a výlučne iba svoje ohodnotenie.

Jednoducho veľké sklamanie pre mňa.“

Slovensko - Portugalsko, tréner Kováčik (Foto: RNDr. Ľubka Ištoňová)

Uvažovali ste, že namiesto Maroša Kováčika poveríte vedením reprezentácie dvojicu Peter Jankovič – Martin Pospíšil, ktorá dôverne pozná ženský národný tím?

„Nie. Problémom totiž nebola ich trénerská kvalifikácia, resp. kvalitatívne parametre, ale skutočnosť, že prezentácia hlavného trénera, ale aj Martina Pospíšila, a to aj v minulosti bola jednoznačná: ak nedôjde k dohode s hlavným trénerom, prípadné poverenie zo strany SBA, napr. Martinovi Pospíšilovi, bude neakceptované. To vám Martin Pospíšil určite potvrdí, takže táto naozaj najprirodzenejšia varianta aj pre nás bol vylúčená.“

Odkedy ste boli v kontakte s trénerom reprezentácie Marianom Svobodom?

„Dva dni pred zasadnutím VV SBA sme kontaktovali potenciálnych kandidátov pre variant, ak VV zamietne násobne zvýšené požiadavky trénerov. Tento krok bol prijatý po tom, ako som osobne telefonoval s Marošom Kováčikom do Poľska; po tom, ako mi oznámil, že nemôže osobne prerokovať svoje požiadavky, keďže má povinnosti pri klube v Poľsku. Vtedy mi oznámil striktne, že návrh, ktorý som mu predstavil, je nepriechodný a citujem: ‚za také peniaze nebudem odlúčený od rodiny‘. K variante úpravy odmien asistentov sme sa ani nedostali, keďže opätovne prezentoval, že má mandát hovoriť aj za asistentov.“

Pavel Bagin (Foto: TASR)

Prečo ste sa rozhodli pre trénera Svobodu? Aké sú jeho prednosti?

„Hľadali sme kvalitného skúseného trénera, ktorý bude schopný popasovať sa s touto zďaleka nie ideálnou situáciou z pohľadu nielen už dohodnutej prípravy, ktorú inak podľa zadania hlavného trénera výborne zvládla zorganizovať manažérka tímu Lucia Lásková spolu s generálnym manažérom SBA, zoberie na seba veľkú zodpovednosť, ale ktorý bude mať aj prehľad o slovenských hráčkach a charakterom bude napĺňať predstavy SBA o koučovi reprezentácie.“

Končí pri reprezentácii aj manažérka tímu Lucia Lásková?

„Lucia Lásková bola členkou realizačného tímu, ktorý v zmysle interných pravidiel SBA navrhol Maroš Kováčik ako hlavný tréner. Preto aj ona musela byť súčasťou odvolania, a to z titulu svojej funkcie. Svoju úlohu zvládla výborne a v období svojej funkcie bola veľkým prínosom pre celý tím, pričom výraznou mierou sa podieľala na organizácii prípravy pred majstrovstvami Európy, a preto budúci hlavný tréner, ako aj SBA má veľký záujem, aby opätovne ponúknutú funkciu manažérky prijala.“

Nebolo by lepšie mať slovenského trénera na lavičke ženského národného tímu?

„V rámci priorít, ktoré má vedenie SBA, je naším záujmom dávať možnosť realizácie aj na úrovni reprezentácii mladým slovenským trénerom. Výnimočné situácie si však vyžadujú neštandardné riešenia. V danom časovom priestore, ktorý malo vedenie SBA k dispozícii pre iný ako existujúci variant, sa uvedené riešenie pre nás javí ako najlepšie.

Nedá mi pritom nespomenúť, že napriek uvedeným skutočnostiam kvalita trénerských schopností trénerského triumvirátu, ktorý skončil, je v rámci Slovenska určite na tej najvyššej úrovni. O to viac nás ich požiadavka zaskočila a o to viac nás mrzí, že v danom prípade prevládol osobný ekonomický záujem nad záujmom reprezentácie Slovenska. Neviem si totiž predstaviť, že v ekonomických podmienkach, v akých existuje slovenský basketbal, a ktorý poznajú všetci traja, by 14 dní pred začiatkom prípravy slovenské reprezentantky prišli s ultimatívnymi požiadavkami o odmenách za ich prípravu a účasť na ME. Podotýkam, že všetky reprezentantky, ako aj reprezentanti muži reprezentujú ‚zadarmo‘, iba za hrdosť, že sa cítia byť súčasťou tohto národa, a že je im cťou, že môžu túto krajinu reprezentovať a neporovnám to s futbalom, ako Maroš Kováčik.

Verím, že v budúcnosti toto ich nasadenie a prístup bude môcť byť ocenené aspoň čiastočne, a že možnosti štandardných kolektívnych zväzov a asociácii na Slovensku sa výrazne zlepšia tak, aby sa tak stalo čo najskôr. My pre to robíme naozaj maximum, čo vieme.“

Maroš Kováčik (Foto: jäzva)

Ako prijali zmenu trénerského štábu samotné reprezentantky?

„Po osobnom oznámení hlavnému trénerovi sme väčšine reprezentantkám odkomunikovali dôvody nášho rozhodnutia, ako aj scenár najbližšieho obdobia z pohľadu vytvorenia nového realizačného tímu a prvej časti prípravy. Aj reprezentantky boli vývinom situácie prekvapené, ich postoj bol však veľmi profesionálny. A ja pevne verím, že sa zomknú a možno ešte vo väčšej kvalite, aké mal predstavy hlavný tréner.“

 
basket.sk Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Diskusia